Sky rekruttering AS, Norges første og eneste 100% digitale rekrutteringsselskap

Står din bedrift på perrongen når det digitale toget går?

2018 blir vendepunktet for din bedrift- Er din bedrift klar for det digitale skiftet?


Ledere må lytte til de unge, og ha en lav terskel for å ta i bruk moderne effektive digitale metoder. Det hele starter med hvilken digital kunnskap du ønsker at dine ansatte skal ha. Digital rekruttering er en god start. www.skyrekruttering.no

Fjellvettregel nr 8


- Til dere bedrifter som sier dere ikke har gode nok strategier for digitalisering, jeg vil vise til fjellvettregel nr 8: Vend i tide, det er ingen skam å snu!
Sitat: Monica Mæland, kommunal og moderniseringsminister i Solberg regjeringen.

Digital rekruttering- Et godt sted å starte.

Sebastian Salgado jobber som digital rekrutteringsrådgiver hos Sky rekruttering AS og har bakgrunn fra blant annet kommunal sektor.
Sebastian mener norske bedriftsledere må følge med i tiden for det er nok av eksempler på bedrifter som ikke har klart dette.
- Et godt eksempel er Kodak som utviklet et av de første digitale kameraene, men som valgte å ikke satse videre på dette.
De gikk fra å være et verdensledende teknologifirma til randen av konkurs fordi de ikke klarte å ta i bruk ny teknologi.
Et annet eksempel er Norsk Data. De var en sentral aktør innen minimaskiner, men klarte ikke tilpasse seg den nye virkeligheten da personlige datamaskiner etterhvert overtok.
I dag går alle rundt med en liten datadings i lomma, som kan levere alt fra matoppskrifter, gateadressen til nærmeste dyrlege og den ferdigkjøpte togbilletten på null komma niks.
Sitat fra Vol.no sin artikkel om digitalisering fra 2016.

Produkter og tjenester endrer seg nå i rasende fart. Bedriftene må følge med i tiden for det finnes ingen grunn til å tro at digitaliseringen vil endre seg i fremtiden.
Norske bedriftsledere må lytte til de unge og ha en lav terskel for å ta i bruk ny teknologi.

Fremtiden er ikke for amatører-. Sebastian mener 2018 vil bli et vendepunkt for de bedriftene som ikke er godt nok forberedt på det digitale skiftet.

Undersøkelse gjort av Siemens
I en undersøkelse gjort av Siemens sier 7 av 10 Norske bedrifter at digitalisering er avgjørende for å være konkurransedyktig kun 3 år frem i tid.
7 av 10 opplyser også at de ikke har gode nok planer for digitalisering i bedriften sin pga manglende kunnskap og kapasitet.

Sebastian mener at bedriftsledere som selv føler de mangler kunnskap må skaffe seg ressursene som kan bidra til at bedriften ikke står igjen på perrongen når toget går.
De må ta imot hjelp og kunnskap fra leverandører som har kommet et skritt videre og som tenker nytt og fremtidsrettet.

Hva er digitalisering?
Vi har i lang tid brukt digital teknologi, og brukt begrepet digitalt om produkter, tjenester og prosesser.
Vi finner IT-baserte systemer og enheter overalt i de fleste virksomheter. Så hva er så annerledes nå at vi bør ta i bruk et nytt begrep?

Senter for Digitalisering ved Handelshøyskolen BI har definert begrepet digitalisering:
Digitalisering er transformasjonen fra at IT er et støtteverktøy i virksomheten til at det er en del av dens DNA.
Det betyr at forretningsmodell, organisasjon og prosesser er designet mht. å utnytte dagens og morgendagens teknologi

Det betyr for de fleste en radikal endring i perspektiv.
En slik transformasjon krever at ledelsen utvikler digitale tankemodeller som legges til grunn for fremtidige forretningsmodeller og -praksis.
Det innebærer for de fleste en vesentlig omstilling mht. operasjonell modell (driftsmodell), ledelses- og styringsmodell, samt innovasjonsmodell og -strategi.

For å lykkes med en slik transformasjon er det nødvendig å utvikle digitale ferdigheter i virksomheten samt utvikle et hensiktsmessig lederskap.

Senter for digitalisering ved handelshøyskolen BI sier
- Vår erfaring er at vilje og evne til transformasjon er mer krevende enn å tilegne seg relevant forretnings- og teknologiforståelse. Men vi har grunn til å tro at svært mange virksomheter har stort forbedringspotensiale på begge områder. Det betyr at digitalisering handler mer om mennesker, prosesser og organisasjon enn teknologi.

Digitale ferdigheter = Forretnings- og teknologiforståelse x Vilje og evne til transformasjon

Det finnes hjelp å få som er langt billigere en tradisjonelle løsninger
Sky rekruttering hjelper norske bedrifter til å bli rustet for den digitale fremtiden.
Å starte med digital rekruttering er et godt sted å starte mener Sebastian.
Sky rekruttering er Norges første og pr idag eneste 100% digitale rekrutteringsselskap.
Selskapet jobber med rekruttering til alle type stillingsnivåer samt mot alle type bransjer. www.skyrekruttering.no

Ta kontakt med Sebastian eller noen av våre andre digitale rekrutterere for en hyggelig prat rundt digital rekruttering for din bedrift: sebastian@skyrekruttering.no