Sky rekruttering investerer millionbeløp i ny digital rekrutteringsplattform og tar 50% av fjorårets totalomsetning på 1,5 måneder i 2019!

Sky rekruttering får en pangstart på 2019 og i løpet av 1,5 måneder har selskapet allerede levert halve fjorårets totale omsetning. Dette kommer godt med nå som selskapet skal levere Norges mest innovative, digitale og nyskapende rekrutteringsplattform. Hva som kommer vet ingen andre enn Sky rekruttering og deres utviklere, men ryktet sier at det vil komme en ny og mer digital rekrutteringshverdag både for bedrifter og kandidater.

Sky rekruttering brukte mye av året 2018 på å omstrukturere, oppbemanne og finne gode bærekraftige løsninger for å løfte selskapet enda mer økonomisk, samt ruste opp for videre vekst. Selskapet har siden oppstart hatt positiv vekst og overskudd men det ser nå ut som at selskapet i 2019 vil overgå alle forventninger og nye tall vil knuses. 


Innovative og vågale

Sky rekruttering vil i løpet av året 2019 investere millionbeløp inn i en ny digital rekrutteringsplattform. Pga patenter vil ikke selskapet si så mye om hva plattformen skal inneholde men selskapet er svært entusiastiske til den moderne plattformen som vil bli lansert i 2019/2020. Vi har spurt selskapets ledelse om det ikke er litt vel vågalt å satse såpass stort for et såpass lite selskap og ikke minst, hvordan kan man finansiere en slik satsning?

Daglig leder Heidi Alice svarer oss – «Det er helt riktig at dette er en ganske tøff satsning for ett såpass lite selskap som oss, men vi har finansene i orden og både omsetning og bunnlinje blomstrer i takt med våre ønsker om videreutvikling. Plattformen skal finansiere og eies 100% av Sky rekruttering. Den som intet våger intet vinner og vår fordel er at hele apparatet i og rundt Sky rekruttering har tro på oss og da kan det bare gå en vei, oppover.».