Glass og fasadeforeningen har signert rammeavtale med Sky rekruttering for sine 205 medlemsbedrifter.

– Vi ser en positiv tendens i bransjen og flere etterlyser medarbeidere. Vi håper og tror at denne avtalen kan bidra til at medlemsbedriftene opplever effektive rekrutteringsprosesser til konkurransedyktige vilkår, sier direktør i Glass og Fasadeforeningen (GF), Bjørn Glenn Hansen. 


Rammeavtale mellom GF og Sky rekruttering

Rammeavtalen mellom Sky rekruttering og Glass og Fasadeforeningen ble landet i Februar 2019. Ole Jørgen Ølstad og Stine Bådstøe hos Sky rekruttering har startet jakten på dyktige fagfolk innenfor bransjen. Sky rekruttering er svært stolte over å få jobbe med Glass og fasadeforeningen og gleder seg til det videre samarbeidet. GF valgte å samarbeide med Sky rekruttering pga en "fair" prismodell, rask leveranse og en moderne digital arbeidsmetode som vil skape effektive prosesser for Glass og fasadeforeningen sine medlemsbedrifter.

Sky rekruttering deltok på Glass og Fasadedagene i Kristiansand

Glass og Fasadedagene (GFD) i Kristiansand gikk av stabelen 14. – 17. mars 2019. Dette er vårens viktigste begivenhet i bransjen. Sky rekruttering var tilstede og fikk møte bransjen fra innsiden. Det faglige innholdet på seminaret omhandlet synliggjøring av bransjens produkter og tjenester samt rekruttering til bransjen. Dagen inneholdt spennende foredrag forankret i disse to sentrale temaene. Glass og fasadedagene inneholder foreningens generalforsamling og er ellers en faglig møteplass for medlemsbedriftene. Nytt av året var at samarbeidspartnere ble invitert til å ta del i fagmiljøet. Ole Jørgen Ølstad og Stine Bådstøe fra Sky rekruttering var til stede under dagene i Kristiansand. Representantene fra Sky fikk en lærerik dag med viktig innsikt i bransjen, samt gode samtaler med representanter fra medlemsbedriftene.

Fremtidens glassbransje og - marked.
En viktig undertittel for årets samling var "Fremtidens glassbransje og - marked. I tråd med foreningens strategiske mål arbeides det aktivt for å etablere flere lærebedrifter, og knytte til seg lærlinger i glassfaget. Som glassfagarbeider har du mulighet til å jobbe med glass på ulike måter. Faget er delt i tre deler; Håndverk, entreprenør og industri. Håndtverksdelen er innrettet mot glassmestere og bilglassmontører. Entreprenørdelen omhandler bygging av dører, vinduer, fasader og tak i glass og aluminium. Industridelen omfatter produksjon av isolerglass, herding, laminering, sliping og bøying av
glass. Som glassfagarbeider jobber du både inne på verksted, i produksjon og ute på oppdrag.

Direktør i Glass og fasadeforeningen, Bjørn Glenn Hansen.