​Sky rekruttering – 10% av selskapet er solgt, nå kommer aksjonærene inn.

Grùnder og eier, Heidi Alice Vennevik har tidligere vært eneste aksjonær i Sky rekruttering, men nå selges 9,9% av selskapet til interne og eksterne aksjonærer. Åtte nye aksjonærer skal på plass i løpet av august 2019. Samtlige har forhåndstegnet aksjer og selskapet går en spennende tid i møte med enda større økonomiske muskler til å møte fremtiden.

Sky rekruttering fusjonerer

Sky rekruttering står midt oppe i en fusjon og selskapet blir nå datterselskap av holdingselskapet Sky World invest AS. Sky World Invest AS vil eie 90,1% av aksjene i Sky rekruttering mens resterende 9,9% selges ut. Kapital fra salget skal brukes til teknologiutvikling av selskapets nye rekrutteringsplattform - Snapper.city

Verdsatt til 24 millioner
Sky rekruttering ble i desember 2018 verdsatt til 24 millioner av Experian. Med ny utvikling er prislappen på selskapet beregnet å triples innen kort tid. Foreløpig er det kun interne medarbeidere som har fått tilbud om å kjøpe seg inn i selskapet med unntak av 2 eksterne aktører. Hovedaksjonær og eier, Heidi Alice sier; «Det har en svært stor verdi for Sky rekruttering at våre medarbeidere nå bruker egne oppsparte midler på å satse på sin arbeidsplass. Dette betyr at de ser utviklingen vi har hatt og skjønner at her er det penger å hente på eierskap. Angående eierskap så vet enhver bedriftseier hvor mye nettopp «eierskap» betyr for kulturen i et selskap. Når såpass mange av våre medarbeidere kommer inn på eiersiden så vil vi i enda høyere skala merke pågangsmotet og engasjementet for at vi skal nå nye høyder. Flere av aksjonærene er nøkkelpersoner i ledergruppen som har stor betydning for selskapet og resultatene vi leverer, men det er også kommet store overraskelser med helt nye rekrutterere som har forhåndstegnet aksjer og det er utrolig hyggelig. De har ikke fulgt selskapet like tett fra start men umiddelbart sett noe som har verdi for dem. Det er en stor tillitserklæring og jeg blir rett og slett fryktelig stolt. Sky rekruttering runder straks 40 medarbeidere og uavhengig av om de er aksjonærer eller ikke så jobber alle i Sky rekruttering hardt og har stor verdi for selskapet. Vår viktigste egenskap internt er at vi deler. Vi deler alt positivt som skjer rundt oss og påvirker hverandre ved å spre gode vibber. Det være seg nye kundeavtaler, referanser, kandidater som har fått ny jobb etc. Vi er fryktelig gode på å kommunisere vil i hvert fall jeg si, slik at «floker» som dukker opp løses raskt før det blir sure epler som begynner å gnage på bedriftskulturen å lage støy. Fenomener som mobbing og baksnakking har jeg personlig aldri blitt gjort kjent med. Så vidt jeg vet eksisterer det ikke. Folk er rause, har respekt for hverandre uansett bakgrunn og erfaring. Det er sterkt å jobbe med et slikt team.»

Snapper.city
Sky rekruttering vil foreløpig ikke si så mye om utviklingen av snapper.city av konkurransehensyn men at det blir en ny digital rekrutteringsplattform som ikke eksisterer på markedet i dag er det ingen tvil om. Selskapet røper at ordet CV tas utav deres reportoar. De erstatter den utdaterte CV`en med en digital variant. Selskapet har høye ambisjoner når det kommer til mottagelse av den nye plattformen som skal lanseres i 2020. De røper at plattformen skal utvikles av samme selskap som bl.a har utviklet kongehusets hjemmesider så vi har med et teknologiselskap plassert i Oslo å gjøre. Kjenner vi Sky rekruttering rett så vil det «lekke» små teasere rundt den nye plattformen i tiden som kommer frem mot lansering.
Vi venter spent på fortsettelsen som tydeligvis ingen ende vil ta for Sky rekruttering.

Download