Victoria Sollie inn som ny Assisterende daglig leder i Sky rekruttering AS.

Victoria Sollie (1986) vil fra 1 februar 2019 gå inn som assisterende daglig leder i Sky rekruttering.

Victoria har fulgt selskapet fra den spede start og vært en viktig bidragsyter til utvikling og profesjonaliseringen som har skjedd i Sky rekruttering. 

Victoria vil sitte med overordnet ansvar for selskapets budsjetter samt personalansvar for selskapets ledere. 


Fremtidsvisjoner


Victoria har klare tanker rundt selskapets fremtidsvisjoner. 

Victoria sier: «Sky rekruttering skal vokse og gjøre seg godt synlig i markedet i tiden som kommer. Selskapet har lagt et svært godt grunnlag for videre vekst og interessen rundt selskapet er stor fra eksterne aktører, noe som er en stor fordel og et godt utgangspunkt for mitt videre arbeid på mer strategisk nivå". 


Sky rekruttering blir mer robust 


Daglig leder Heidi Alice Vennevik sier hun har full tillit til Victoria i hennes nye rolle og tror dette blir bra for både kunder, rekrutterere og selskapet generelt. 

Heidi Alice skal selv fortsette å jobbe med rekruttering i Sky, samtidig som hun skal jobbe med nye forretningsområder og videreutvikling av selskapet. 


Heidi Alice sier; «Victoria sin inntreden på mer strategisk ledernivå vil styrke selskapet og gjøre organisasjonen mer robust i møte med fremtiden. Victoria har vist svært gode resultater i Sky, hun kjenner selskapet, miljøet og fremtidsvisjonene og her deler jeg og Victoria samme syn, noe som er hyggelig når man skal begynne å slippe taket og se selskapet stå på egne bein.»

Download