​Sky rekruttering ruster opp med nytt team på rekruttering av lederprofiler.

Sky rekruttering sitt Executive team gir kunden - No cure, no pay! Snittleveranse på 6 dager! Halv markedspris!


Stor etterspørsel etter en rimeligere profesjonell rekrutteringsprosess for lederstillinger samt høyere
stillinger som krever fagkompetanse, har ført til at Sky rekruttering nå står klar med sitt eget team på Executive search. 

Team Executive tilbyr en profesjonell rekrutteringsprosess som skjer 100% digitalt. Det unike med Sky sin executive prosess sett bort fra pris og rask leveranse er at kunden selv
kan velge hvilke momenter man ønsker å betale for i prosessen. Sky tilpasser prosessen til hver enkelt kunde. 
En modell som er «no cure, no pay» på executive search er særdeles uvanlig, men dette kan nå Sky rekruttering tilby, og Sky tar risikoen for kunden.

Team Executive


Reidulf Jakobsen er en av Sky rekruttering sine digitale veteraner og en naturlig del av Team Executive. 

Reidulf har lang ledererfaring, og har blant annet jobbet i ledende stillinger hos Telenor og Powertech AS. 

Reidulf har i mange år jobbet som selvstendig konsulent, og kjenner godt til styrker og svakheter ved ansettelsesprosesser.

Reidulf er profesjonell og saklig i sin fremtoning, og en svært god «teamplayer» å ha med på laget i en rekrutteringsprosess. 

Her får du profesjonalitet og kundens behov i fokus.


Reidulf skal sammen med Team Executive jobbe med digital rekruttering av lederpofiler, og tyngre stillinger som krever fagkompetanse.

- Utfordringen med å finne de beste lederne er naturligvis at de allerede sitter godt i sine posisjoner. Sky rekruttering sin digitale metode gjør at vi lett kommer i kontakt med de riktige profilene. De fleste av våre bransjekollegaer jobber via annonsering, og erfaringsvis er det 90% som aldri leser annonsen. Dette gir kunden et vagt utvalg av aktuelle profiler avslutter Reidulf Jakobsen i Sky rekruttering.

Executive digitalt søk

Sky rekruttering er ingen tilhenger av å komplisere rekrutteringsprosessen mer en nødvendig. 

Hos Sky rekruttering får kunden en ren og enkel prosess. Kunden kan fritt velge hvilke komponenter som ønskes utført som endel av prosessen. 

Sky rekruttering er et fullverdig rekrutteringsselskap som tilbyr evne og personlighetstester, referansesjekk, videointervju og bakgrunssjekk. 

Selskapet har også nå mulighet til å tilby motivasjonstester. Det kan vise seg å være en god investering for fremtidige ansettelser. 

I praksis betyr dette at kunden ikke trenger å betale for mer en de tjenestene man faktisk ønsker eller har behov for. Dersom selskapet har interne

rutiner på f.eks evne og personlighetstester så får kunden naturligvis gjennomføre dette selv.

Hvorfor bør din bedrift velge Executive digital rekruttering?

- Du når langt flere med utlysningen da Sky rekruttering kun jobber med search i baser og nettverk.
- Halv pris på prosessen med et utfall mange bedrifter kun kan drømme om når det kommer til finalekandidater til lederposisjoner. 
- Svært effektive prosesser som raskt gir deg tilgang på finalekandidater.
- Kandidatene er ferdig screenet når du mottar CV på kandidat.
- Av kvalitetshensyn vil det alltid være en involvert part i din prosess som er sertifisert rekrutterer etter DNV GL sine standarder. 

- Du betaler kun for det du ønsker å inkludere i prosessen, samt at Sky kan tilby 50% av markedspris på sine tjenester. 

Skal du i gang med rekruttering av ledere eller fagpersonell til din bedrift og ønsker bistand?

Ta kontakt med Reidulf@skyrekruttering.no eller direkte med Sky rekruttering: post@skyrekruttering.no

Hjemmeside: www.skyrekruttering.no